Welke meerwaarde voegt business analytics toe aan IoT?

Adriaan Van Horenbeek: “Heel wat bedrijven laten zich vangen aan de hype rond IoT. Ze zijn naarstig op zoek naar manieren om apparaten met elkaar te connecteren en sensormetingen te integreren in toestellen of installaties. Al deze acties worden echter pas waardevol als je werkelijk iets doet met het resultaat van deze datastromen. Business analytics zorgen er net voor dat de datastromen gecapteerd en geanalyseerd worden en dat de relevante resultaten worden teruggestuurd naar de business. Aan de hand van deze informatie kan er dan concreet worden ingegrepen om processen te verbeteren of nieuwe zaken op te starten.”

 

Welke impact heeft de opkomst van IoT op het beheer en de analyse van data?

Joline Jammaers: “Ten eerste zien we een grote impact op technologisch vlak. Doordat er steeds meer sensoren gebruikt worden en meer en meer apparaten gekoppeld worden, stijgt de hoeveelheid data razendsnel. Bijgevolg stijgt ook de rekenkracht die nodig is om al deze data te capteren en te verwerken.”

Van Horenbeek: “Daarmee stijgt ook het belang van business analytics. Omdat er meer data verzameld wordt, stijgt ook het aantal irrelevante data. Slimme data-analyse is meer dan ooit nodig om de relevante data te onderscheiden van de irrelevante.”

Jammaers: “Daarnaast brengt de opkomst van IoT ook heel wat creativiteit naar boven. Het ontluiken van nieuwe gegevensstromen zorgt voor een waaier van nieuwe mogelijkheden.”

 

Welke tips hebben jullie voor bedrijven of organisaties die actief willen inzetten op IoT?

Jammaers: “Om te beginnen moeten bedrijven eerst nadenken over wat ze precies willen bereiken. Het heeft geen zin om in het wilde weg te starten met het installeren van sensoren en het connecteren van devices. Een investering in IoT moet altijd een bepaalde meerwaarde met zich meebrengen. Als bedrijf moet je van hieruit starten en dan terugwerken tot de technische laag met sensoren en de IoT-technologie. Bovendien zijn veel bedrijven zich niet bewust van de hoeveelheid waardevolle data die vandaag al ter beschikking is. In de meeste ondernemingen zijn er heel wat verschillende databronnen aanwezig met historische en nieuwe data. Door deze bronnen te connecteren en hier slimme data-analyses op los te laten, komt er vaak al heel veel bruikbare informatie naar boven. Grote technische implementaties zijn dan ook niet altijd nodig.”


Wij willen organisaties helpen om een meerwaarde te halen uit hun data.

Van Horenbeek: “Het is ook belangrijk om op kleine schaal te starten en hierin de waarde te maximaliseren. Deze ervaring kan dan gebruikt worden om op te schalen naar de rest van de onderneming. Als je van bij de start alle mogelijke parameters wil omzetten in datastromen, zal je hopeloos verloren lopen.”

 

Op welke manier kan SAS de IoT-investeringen van bedrijven valoriseren?

Van Horenbeek: “Wij willen organisaties helpen om een meerwaarde te halen uit hun data. We kijken naar hoe we hen kunnen helpen bij de optimalisatie van hun dagdagelijkse operaties. Hiervoor hebben we verschillende oplossingen. Eén van onze troeven is onze streaming data analytics technologie waarmee we realtime-analyses toepassen op een continue stroom van data. Veel sensoren produceren een doorlopende stroom van gegevens dewelke onmogelijk allemaal kunnen worden opgeslagen. Met onze streaming analytics gaan we de gegevensstroom analyseren en alleen de relevante data bijhouden.”

Heel wat bedrijven laten zich vangen aan de hype rond IoT. Alle acties worden echter pas waardevol als je werkelijk iets doet met het resultaat van de datastromen.

Jammaers: “Deze techniek wordt onder meer toegepast om anomalieën of mogelijke problemen op te sporen. Zo loopt er bij een VISA-transactie een realtime-analyse van de datastroom die nagaat of er geen fraude in het spel is. In treinen kan deze technologie dan weer gebruikt worden om een treinbestuurder feedback te geven over zijn rijgedrag. Op die manier kan hij zijn operationele handeling bijsturen om de energieconsumptie en de slijtage van onderdelen te beperken.”

 

In welke sectoren liggen de meeste opportuniteiten voor IoT-toepassingen?

Van Horenbeek: “In de maakindustrie zijn IoT-toepassingen al wijdverspreid. Manufacturingbedrijven capteren al langer gigantische hoeveelheden data via vaste sensoren op hun productie-installaties. De mogelijkheden van deze gegevens werden in het verleden echter onderbenut. Nu beginnen bedrijven in te zien dat ze deze gegevens kunnen gebruiken voor procesoptimalisaties, predictief onderhoud en kwaliteitsgerelateerde toepassingen.”

Jammaers: “Ook in de energiesector kan IoT heel wat meerwaarde bieden. Met de opkomst van verschillende manieren om energie te winnen, kleine producenten, elektrische wagens, enz. wordt het elektriciteitsnetwerk alsmaar complexer. IoT en data-analyse kunnen helpen bij de monitoring van het netwerk, het visualiseren van data, de optimalisatie van investeringen en het opsporen van anomalieën in het gedrag van consumenten. Ook in de transportsector - waar zelfrijdende auto’s met een massa aan sensoren stilaan realistisch worden - kan IoT heel wat bijdragen. Deze technologie heeft echter nog heel wat tijd nodig om zich verder te ontwikkelen.”