Dat zegt Mieke Vandewaetere, coördinator AI Research & Education bij Howest.
 

Hoe spelen jullie in op de vraag naar meer kennis over AI?

“Vanaf september 2019 bieden we in onze drie informaticaopleidingen keuzetrajecten in AI aan. Zo kunnen we al in 2020 de eerste groep van AI-bachelors naar de markt laten stromen. Dat is dringend nodig, want Vlaanderen loopt op dat vlak achter tegenover bijvoorbeeld Nederland.”

“Ook proberen we bedrijven via de AI Academy wat realiteitszin bij te brengen. Via acht seminaries geven we bedrijfsleiders en KMO’s inzichten in diverse aspecten rond AI. Door dat breed en stap per stap aan te pakken, willen we vermijden dat velen gedesillusioneerd raken, waardoor de perceptie ten opzichte van AI zou verslechteren en de technologie nog moeilijker ingang zou vinden.”

 

Wat dan met de vele professionals die nood hebben aan bijscholing?

“Voor hen bieden we een postgraduaat aan dat focust op data science en business. Via een online thuisopleiding in combinatie met coaching geven we een breed beeld van AI en verdiepen we ons tegelijk in waar het wel of nog niet kan voor worden gebruikt. We bekijken bovendien hoe bedrijven een AI-strategie kunnen implementeren. Ook bij het uitbesteden hebben zij dan genoeg kennis om te weten waar ze op moeten letten."

"Tijdens dit online postgraduaat bouwen we regelmatig contactmomenten in omdat we beseffen dat het voor hen belangrijk is om onderling contacten te kunnen leggen en van elkaar te leren. Voor wie een postgraduaat te lang duurt, bieden we trouwens ook een microdegree in machine learning aan. In cocreatie met het bedrijfsleven hopen we nog meer van zulke microdegrees te onwikkelen.”

 

Wat is er nodig voor een echte doorstart van AI in Vlaanderen?

“Vlaams minister van Innovatie Muyters heeft alvast 30 miljoen euro vrijgemaakt voor een plan rond AI. Helaas is dat nog steeds weinig in vergelijking met het buitenland. Bovendien blijft men vaag over de opleidingen in AI en wordt slechts met een beperkt aantal stakeholders samengewerkt. Vooral de KMO’s ontbreken in het overleg, maar ook de opleiders die verantwoordelijk zijn voor de vorming van de toekomstige AI-professionals moeten meer betrokken worden.”

“We hopen dus dat het plan ook zal worden voorgelegd aan een bredere groep van mensen en dat men ook kijkt naar wat er op het vlak van opleidingen al bestaat en succesvol is. Bovendien moet men beseffen dat AI een set van tools is die in alle mogelijke domeinen een meerwaarde kan bieden.”
 

In samenwerking met: