Wat is het verschil tussen klassieke toegangscontroles en draadloze domotica?

Andy De Bondt: “De meeste toegangscontroles werken nog steeds volgens het klassieke systeem met een speciaal slot, een deurbel, een camera, enz. Het installeren daarvan vraagt vaak om een grote investering. Bovendien is er meestal voor iedere toegang een aparte controle en gebeurt er geen verdere actie zoals het nemen van een foto of video. Alle onderdelen draaien apart.”

“Draadloze domotica via IoT zorgt er daarentegen voor dat alle elementen samenwerken en vanuit één gebruiksvriendelijke app kunnen worden bestuurd. Zo beantwoordt het aan de nieuwe noden van veel bedrijven en organisaties. Vooral voor bedrijfsleiders met meerdere vestigingen wordt het zo stukken makkelijker om hun vastgoed te controleren, ook al zijn ze er niet fysiek aanwezig.”

 

Hoe werkt het in de praktijk?

“Een facility manager moest vroeger enorm veel uitgeven aan het beheer van zijn gebouwen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een hoog appartementsgebouw van een zekere ouderdom. Het energieverbruik is daar vaak erg hoog en er moet zeer regelmatig worden gecontroleerd of alles nog naar behoren functioneert. Met IoT kan dat worden opgelost door slimme toepassingen te installeren.”

Vlaamse bedrijven staan eerder sceptisch tegenover nieuwe innovaties en wachten af of deze in het buitenland succesvol zijn.

“Een bewegingsmelder op iedere verdieping kan bijvoorbeeld niet enkel bewegingen detecteren, maar ook de lichtintensiteit meten. Hierdoor worden veel fysieke controles overbodig en kunnen de meeste zaken vanop afstand worden opgevolgd en beheerd. In combinatie met een slimme ledlamp kan dan zelfs vanop afstand de intensiteit van die lamp worden aangepast, zonder dat er nog lichtarmaturen moeten worden veranderd.”

“De markt van facility managers en vastgoedbeheerders is dus grondig aan het veranderen qua kostenbesparing, omdat alles nu via een gemakkelijke toepassing kan worden beheerd en opgevolgd.”

 

In welke mate staan Vlaamse bedrijven hiervoor open?

“Vaak staan Vlaamse bedrijven aanvankelijk eerder sceptisch tegenover nieuwe innovaties en wachten ze eerst af of deze in het buitenland succesvol zijn. Zo zien we dat er in Nederland al meerdere bedrijven actief zijn rond zulke IoT-toepassingen. Nu komen deze stelselmatig overgewaaid naar Vlaanderen. Ik ben ervan overtuigd dat eenmaal er duidelijke toepassingen en cases zijn, veel bedrijven zullen overstappen naar slimme toepassingen.”

“Bovendien zijn deze toepassingen intussen veel toegankelijker geworden, omdat de kost ervan al sterk gedaald is in vergelijking met enkele jaren geleden. Dat is vooral te danken aan het feit dat het nu draadloos kan, terwijl er in het verleden voor domotica enorm veel bekabeling en programmering nodig was. Door die grotere toegankelijkheid wordt het ook toegankelijk voor de kleinste bedrijven.”

 

Voor welk soort kleine bedrijven kan draadloze domotica nuttig zijn?

“Ieder klein of groot bedrijf kan er voordeel uithalen. Een mooi voorbeeld is een krantenwinkel. Om iedere ochtend de kranten te kunnen leveren, krijgt de koerier een sleutel van het pand. Er is verder echter geen enkele controle of het om de vaste koerier gaat of een vervanger, hoelang hij binnen is, of hij op tijd is, of hij er iets meeneemt, enz.”

Ook voor het groeiend aantal zaterdagleveringen is draadloze domotica interessant, om pakketten in ontvangst te nemen.

“Met draadloze domotica kan daarentegen vanop afstand een deurslot worden geopend of kan de koerier via een badge de deur zelf openen. Het licht gaat automatisch aan en een camera registreert intussen waar de persoon zich bevindt en wat hij doet. Ook voor het groeiend aantal zaterdagleveringen is dat systeem interessant, want in weinig bedrijven is er dan iemand aanwezig om het pakket in ontvangst te nemen.”

 

Welke technologie schuilt er achter dit systeem?

“Z-wave is een protocol voor draadloze domotica dat door ruim 250 fabrikanten wordt gebruikt. Dat maakt het wereldwijd het populairste protocol, wat ervoor zorgt dat er via een beveiligde verbinding product- én fabrikantoverschrijdend kan worden gecommuniceerd. Er is hiervoor enkel een hub nodig die de brug kan maken tussen de verschillende merken en systemen. Ieder apparaat dat aan de hub wordt gekoppeld zal signalen sturen en ontvangen en bovendien het netwerk verbreden. Hoe meer apparaten er gekoppeld worden, hoe ruimer het netwerk.”

“Z-wave biedt dus heel wat voordelen in vergelijking met wi-fi, waarbij het bereik eerder beperkt is en er heel wat moet worden geprogrammeerd. Eenmaal een apparaat gekoppeld is, blijft het ook gekoppeld, ook als er aanpassingen gebeuren aan het netwerk.”