Ron Pooters, AI Ambassador Microsoft.Wat is volgens u de grootste misvatting over AI?
 

“De opkomst van AI wordt vaak met argusogen bekeken, omdat men vreest dat hierdoor veel jobs zullen verdwijnen. Het verleden heeft echter aangetoond dat technologische revoluties vaak net enorme opportuniteiten opleveren. Bij de automatisatiegolf in de jaren 80 en 90 zagen we dat werknemers complexere en boeiendere taken kregen omdat repetitieve taken werden overgenomen. Nu worden de taken die AI kan overnemen alsmaar complexer, maar ook nu zien we dat dit tijd vrijmaakt bij werknemers om op andere zaken te focussen, zoals bijvoorbeeld innovatie en creatief denken.”

 

Welke invloed zal het hebben op de tewerkstelling?
 

“AI zal er in combinatie met automatisatie toe bijdragen dat veel offshore massaproductie opnieuw lokaal in België zal gebeuren. Het nadeel van offshoring is immers dat het heel lang duurt om van productontwikkeling tot een product in de winkel te raken. Klanten verwachten vandaag steeds vaker dat producten (bijvoorbeeld medicijnen, sneakers, enz.) gepersonaliseerd zijn op basis van hun noden en voorkeuren. Door die verwachtingen in te lossen, zal AI zowel bij hoog- als laagopgeleiden voor heel wat nieuwe tewerkstelling zorgen.”

 

Welke voordelen kan het nog opleveren?
 


Met kant-en-klare bouwblokken kunnen ook kleine bedrijven en hun werknemers AI gebruiken en verwerken in bestaande toepassingen.
 

“Een zeer belangrijke toegevoegde waarde van AI is dat het de veiligheid op de werkvloer kan verhogen. Aangezien veel bedrijven veiligheid als een van hun topprioriteiten naar voor schuiven, is er daar heel wat potentieel. Ik denk dan onder andere aan slimme camera’s die detecteren wanneer mensen rondlopen in een gevaarlijke zone, slimme veiligheidsschoenen die hulp inroepen wanneer een werknemer gevallen is, of chatbots die documentatie heel snel en in de juiste taal toegankelijk maken voor werknemers.”

 

Kan iedereen aan de slag met AI?
 

“Tot voor kort was AI vooral nog een domein voor specialisten, zoals datawetenschappers. Maar net zoals Windows 95 de PC toegankelijk maakte voor het grote publiek, zorgt een nieuwe generatie - veelal cloudgebaseerde - AI-toepassingen ervoor dat AI toegankelijk wordt voor een veel bredere groep. Met kant-en-klare bouwblokken kan men snel zelf AI gebruiken en verwerken in bestaande toepassingen. Het is deze democratisering van de technologie waar we bij Microsoft sterk in geloven en dus ook op inzetten. Zo zal AI veel toegankelijker worden voor bijvoorbeeld kleine bedrijven en hun werknemers, ook als die niet zijn opgeleid tot datawetenschapper of IT-specialist.”