Bart Van de Schueren, CTO van Materialise.


 

In welke zin toont 3D-printing aan dat innovatie meer is dan technologie alleen?

 

“3D-printing is er al sinds eind jaren 80. Het is toen dat ook Materialise van start ging. In de drie decennia van toen tot nu kunnen we drie fases onderscheiden. De eerste tien jaar ging het vooral over het laten werken van de printers en de bijhorende software. In de volgende tien jaar focusten we ons eerder op de zoektocht naar nieuwe betekenisvolle toepassingen. In het derde decennium kwam het economische verhaal centraal te staan. Een technologie vindt pas ingang als ze een kostenvoordeel of een meerwaarde biedt. Dit economisch haalbaar maken, vergt innovatie op het gebied van applicaties én het businessmodel.”

 

Op welke manier is het een slow revolution?

“3D-printing is niet zo gemakkelijk schaalbaar omdat het gaat over fysieke producten. In de jaren 90 verdiende deze technologie zijn sporen in het toegankelijker maken en versnellen van de creatie van prototypes. Met 3D-printing kunnen echter ook eindproducten worden gemaakt voor tal van toepassingen. Het vinden van die toepassingen en het opschalen ervan neemt tijd in beslag."

Vandaag is 3D-printing niet meer weg te denken bij prototyping of het maken van hoorapparaten. Het is er de standaard geworden.

"Tegelijk is het onomkeerbaar. Vandaag is 3D-printing niet meer weg te denken bij prototyping of het maken van hoorapparaten. Het is er de standaard geworden, waardoor het een heel duurzaam groeiverhaal is. 3D-printing laat toe om veel complexere producten te maken, maar dan moet die meerwaarde ook worden gezien. In die zin vergt het een radicaal andere visie op productdesign.”

 

Welke rol speelt het binnen industrie 4.0?

“Sinds enkele jaren gaan mensen echter steeds meer op zoek naar unieke producten, waardoor de industrie meer productvariaties moet kunnen aanbieden tegen een beperkte meerkost. 3D-printing kan hier perfect op inspelen, omdat er geen productspecifieke gereedschappen nodig zijn, buiten een computertekening dan. Hierdoor ontstaan er steeds meer toepassingen van 3D-printing die het industrie 4.0-verhaal ondersteunen.”

 

Hoe belangrijk is cocreatie?

“De grootste verdiensten van Materialise liggen in de applicatie-innovaties. Dat kunnen we enkel door met heel verschillende specialisaties samen te zitten en ideeën uit te wisselen rond bepaalde uitdagingen. Innovatie zit trouwens al van bij onze opstart in onze genen. Het is voor ons echter geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan een betere en gezondere wereld.”
 

In samenwerking met: