Stap 1: Bestaande kennis bestuderen

Vooraleer je een aanvraag indient, bestudeer je best grondig of er al iets gelijkaardigs bestaat. Een professionele dienstverlener met kennis van zaken in octrooien, zoals bij Kirkpatrick, kan jou hierbij ondersteunen. Zo wordt een duidelijk beeld geschetst van de huidige stand van de techniek, en op basis daarvan kan je bekijken of de innovatie voldoende onderscheidend en vernieuwend is om octrooieerbaar te zijn.

 

Stap 2: Beschrijving van de aanvraag

Een octrooi is een soort contract tussen de aanvrager en de overheid waarbij die eerste een tijdelijke exclusiviteit krijgt van de overheid in ruil voor het openbaar maken van diens uitvinding, waardoor in principe anderen hierop kunnen voortborduren en verbeteringen kunnen aanbrengen om zo de innovatie verder vooruit te helpen. Om hieraan te voldoen moet het idee dus voldoende uitgewerkt zijn. De beschermingsomvang van het octrooi wordt echter bepaald door de conclusies. De redactie van de aanvraag vraagt dus ook de nodige (professionele) aandacht.

 

Stap 3: Octrooi aanvragen vóór de eerste openbaarheid

Je begint best bij de uitwerking van een prototype of bij het zoeken naar partners al te kijken naar hoe de innovatie kan worden beschermd. Vanaf het moment dat je het innovatieve idee dus in zekere zin onvermijdelijk aan anderen kenbaar moet maken, zorg je best voor de juiste bescherming. In dit stadium werk je alvast met een geheimhoudingsovereenkomst om de nodige besprekingen te voeren. De termijn tussen aanvraag en verlening kan immers meerdere jaren bedragen.

 

Stap 4: Beschermingsstrategie opstellen

Vervolgens kunnen we een optimale beschermingsstrategie uitwerken. Deze is afhankelijk van wat de aanvrager wenst op het vlak van rechten en territoria. Je kan immers kiezen uit een nationale, regionale of internationale procedure. Ook is het belangrijk om te kijken hoe de bescherming kan worden gemaximaliseerd.

 

Stap 5: Octrooi blijven opvolgen en vernieuwen

Een octrooiaanvraag is steeds een zaak van meerdere jaren. Dat geldt zowel voor wat betreft de voorbereiding, maar ook voor wat betreft de opvolging van het octrooi en de bescherming ervan. Zo moet je regelmatig evalueren of er geen bijkomende maatregelen nodig zijn voor de bescherming van verbeteringen of andere nieuwe elementen. De intellectuele bescherming moet dus steeds up-to-date worden gehouden.