Welke mogelijkheden zijn er voor financiële instellingen om samen te werken met fintech-bedrijven?
 

Robert van der Eijk: “Fintech-bedrijven kunnen bepaalde noden veel sneller en beter invullen, zowel front als backoffice, in de ICT, operaties,... Doorheen de hele waardeketen zijn er mogelijkheden tot samenwerking. Uiteraard kunnen fintech-bedrijven ook niet alles overnemen. De kernactiviteiten blijven altijd best bij de financiële instelling zelf.”

“Er moet dus echt telkens worden gekeken welke meerwaarde een partnership met een fintech-bedrijf kan opleveren. In bepaalde gevallen kan een financiële instelling er zelfs voor kiezen om rechtstreeks te investeren in een fintech-bedrijf, of om de oplossing van een fintech-bedrijf op termijn volledig te integreren in de eigen systemen.”

 

Wat is er nieuw binnen deze evolutie?
 

“Geleidelijk aan stellen we nu een industrialisatie vast van dit model. De uitdaging daarbij bestaat erin om te zoeken naar manieren om fintech sneller te laten groeien en nog nauwer te laten samenwerken met een groot aantal gevestigde waarden. Hierin dienen deze partijen goed te worden ondersteund, en dat is waar we met Capgemini een rol kunnen spelen. Zo’n industrialisatie vraagt immers om een andere manier van werken en een interne governance die toelaat om te beantwoorden aan de strenge eisen van financiële instellingen wereldwijd."

"Fintech-bedrijven zorgen voor de snelheid en wendbaarheid, de gevestigde waarden voor de ervaring en de budgetten. Ze vullen elkaar dus aan."

“Voor financiële instellingen is het bovendien niet eenvoudig om te bepalen met wie ze beter wel of niet samenwerken. Daarom hebben we een rating-systeem uitgewerkt dat fintech-bedrijven kwalificeert volgens onder andere hun maturiteit, leefbaarheid, beveiliging en capaciteit om te internationaliseren. Bovendien laat het toe om hen te matchen met bepaalde noden van financiële instellingen.”

 

Wat is daarvan de meerwaarde?
 

“Capgemini biedt financiële instellingen een totaaloverzicht van fintech-bedrijven, hun oplossingen en de mate waarin zij kunnen beantwoorden aan bepaalde actuele en toekomstige noden. Zo zorgen we ervoor dat deze financiële instellingen niet langer alles zelf hoeven te doen, maar in plaats daarvan bepaalde delen van hun waardeketen efficiënter kunnen maken door op een veilige manier samen te werken met fintech-bedrijven."

"De uitdaging bestaat erin om te zoeken naar manieren om fintech sneller te laten groeien en nog nauwer te laten samenwerken met een groot aantal gevestigde waarden."

“De time-to-market is daarbij uiteraard zeer belangrijk. Fintech-bedrijven zorgen voor de snelheid en wendbaarheid, de gevestigde waarden voor de ervaring en de budgetten. Ze vullen elkaar dus aan. Via dit overzicht is het bovendien gemakkelijker om indien nodig snel te veranderen van partner. Het biedt dus een enorme flexibiliteit die niet haalbaar is wanneer men alles intern probeert te houden."

 

Hoe ziet u de toekomst?
 

“Er wordt niet meer enkel naar het westen, maar ook naar het oosten gekeken. Er zijn heel wat evoluties voor banken en verzekeringsbedrijven in Azië die best wel disruptief zijn. De bevolking is er veel jonger en de technologie heeft er enorme stappen kunnen zetten. Het is bovendien duidelijk dat het doelpubliek van de financiële sector verjongt en dat het gedrag zeer snel aan het veranderen is."

“Dit alles gebeurt bovendien veel sneller dan bij vorige industriële revoluties. Kijk maar naar hoe snel iedereen mobiel geworden is. Gebruikers verwachten in toenemende mate dat alles snel en efficiënt kan gebeuren, en dat vraagt om steeds meer technologische toepassingen en samenwerkingen.”