Dat bevestigt ook (gewezen) minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt. (Dit artikel kwam tot stand op 3 november 2018, toen Johan Van Overtveldt deze ministerpost nog bekleedde.)
 

Wat zijn de troeven van België op het vlak van fintech?

“Er is hier een kritische massa aanwezig van leidende financiële spelers en groeibedrijven die oplossingen bieden voor de financiële wereld. Ook beschikken we over veel lokale kennis. België is bijvoorbeeld vaak een voorloper geweest wat betreft technologische innovatie in de financiële sector. Daarnaast telt ons land een aantal wereldspelers op het vlak van betaalverkeer, settlement en custody."

"De laatste jaren is er hier ook een groeiend ecosysteem ontstaan van jonge, technologische start-ups. Brussel telt bovendien een hoge concentratie aan Europese en internationale instellingen met een belangrijke invloed - al dan niet vanuit beleidsperspectief - op de bank- en verzekeringssector. Tot slot staat België traditioneel ook erg sterk in het aanleveren van B2B-fintechoplossingen.”

 

Wat zijn de belangrijkste manieren waarop de overheid de Belgische fintechsector tracht te ondersteunen?

“Naast de initiatieven van de Digital Agenda hebben we een aantal specifieke maatregelen genomen die de verdere ontwikkeling van de fintechsector in België ondersteunen. Eerst en vooral is er de oprichting van B-Hive, het ecosysteem waarin fintechs samenwerken met banken, verzekeraars en de overheid rond concrete digitaliseringsprojecten. Daarnaast hebben we ook fiscale maatregelen genomen om investeringen in risicokapitaal aantrekkelijker te maken, zoals de taxshelter voor starters en groeibedrijven en het soepeler maken van het statuut van de private privak.”

Ik ben ervan overtuigd dat we via een ver doorgedreven samenwerking tussen traditionele bancaire spelers en de vele kleinere technologiespelers het verlies aan werkgelegenheid in de financiële sector kunnen minimaliseren.

“Tot slot hebben we, onder meer met funding vanuit de FPIM, het ecosysteem voor groeibedrijven Scale-ups.eu opgericht met als eerste wapenfeit de technologiebeurs SuperNova in Antwerpen. Dat ecosysteem moet er enerzijds voor zorgen dat vraag en aanbod van technologietalent beter op elkaar worden afgestemd en moet anderzijds leiden tot een betere kennisuitwisseling, zodat groeibedrijven hun time-to-market kunnen verkorten. Deze initiatieven ondersteunen niet enkel de fintechsector, maar ook de traditionele financiële actoren die door een sterke digitale transformatie gaan.”

“Ecosystemen kunnen enkel slagen als ze steunen op drie pijlers: voldoende groeifinanciering, de ontwikkeling van onze talentpool en de aanwezigheid van een interessante markt om business te doen. Als regering hebben we samen met de privésector hard gewerkt om deze drie pijlers verder uit te bouwen in België.”

 

Welke resultaten leverden deze inspanningen op?

“B-Hive telt nu al meer dan 150 technologische bedrijven gericht op de financiële sector. Recent werd een samenwerkingsovereenkomst getekend met wereldspeler Oracle, waarbij B-Hive de Europese spil wordt van hun FinTech Innovation Program. B-Hive heeft intussen antennes in een aantal belangrijke fintechcentra zoals London, New York en Tel Aviv, en werpt zich op als centrale hub voor samenwerkingen tussen Europese fintechcentra."

"Brussel is dit jaar acht plaatsen gestegen op de Global Financial Centres Index en heeft zich ook duidelijk op de kaart gezet als Europese fintech hub. Dat is positief, maar er is zeker nog werk aan de winkel.”
 


 

Welke meerwaarde levert de uitbouw van een internationaal ecosysteem zoals B-Hive voor ons land?

“Banken zijn zeer goed in regelgeving, compliance en beveiliging en beschikken bovendien over een uitgebreid netwerk. Fintechs zijn goed in technologie, zijn flexibeler en kunnen snel software bouwen. Hun applicaties inpluggen in de systemen van de banken zal tot een win-win leiden waarbij de kostenstructuur aanzienlijk geoptimaliseerd kan worden. Het is ook de enige manier waarop de banken de concurrentie met de grote technologiespelers zoals Apple en Google kunnen aangaan.”

Brussel is uiterst geschikt om zich te profileren in het sterk groeiende domein van de ‘regtech’.

“Ik ben ervan overtuigd dat we via een ver doorgedreven samenwerking tussen traditionele bancaire spelers en de vele kleinere technologiespelers het verlies aan werkgelegenheid in de financiële sector kunnen minimaliseren en globaal genomen zelfs voor een toename van de werkgelegenheid kunnen zorgen via het mechanisme van ‘creative destruction’. B-Hive speelt daarin een cruciale rol door het samenbrengen van fintechs en traditionele financiële spelers, zowel lokaal als internationaal.”

 

Hoe kunnen we ons verder positioneren als fintech hub?

“De financiele sector is sterk gereguleerd en de Europese commissie heeft een groeiende invloed op de techologische industrie, denk maar aan de recente uitspraken rond Google en andere technologiereuzen en nieuwe regelgevingen zoals GDPR en PSD2. Brussel is dan ook uiterst geschikt om zich te profileren in het sterk groeiende domein van de ‘regtech’ (regulatory technology), waarbij technologie de financiële actoren helpt om de kostendruk van de steeds zwaardere regelgeving te verlichten.”