Fabian Vandenreydt, executive chairman van B-Hive.“Op het internationale toneel kan België een sleutelrol vervullen”, vertelt Fabian Vandenreydt, Executive Chairman van B-Hive. Eén ding staat vast: de fintechmarkt groeit razendsnel. Vandenreydt stelt vast dat de impact en erkenning groeien: “In vergelijking met 2009 is de markt meer matuur geworden. De kloof tussen banken en verzekeraars, regulators en fintechbedrijven verkleint. Alle betrokken partners leren elkaar beter kennen en realiseren zich dat ze elkaar nodig hebben om mee te groeien. Ze weten ook veel nauwkeuriger wat ze van elkaar verwachten en dat komt de efficiëntie ten goede, al varieert de maturiteit natuurlijk van bank tot bank en van fintech tot fintech.”

 

Specifiek in België

“Wanneer Belgische bedrijven snel groeien, hebben ze nood aan een heldere kaart die hun opties weergeeft. Blijven ze in België of Europa en wat zijn daarvan de voordelen? Of kiezen ze ervoor om naar bijvoorbeeld New York te verhuizen? En hoe pakken ze dit best aan? Om de troeven van België als centraal gelegen Europese hotspot optimaal te benutten, hechten we bij B-Hive veel belang aan een ‘defragmentering’ van het landschap."

"Er wordt veel initiatief genomen in België, het is nu vooral zaak om verbindingen te leggen en al dit potentieel complementair te maken. Deze markt is niet groot genoeg om versnipperd te blijven en daarom streven we naar meer structurele partnerships in deze geografisch kleine regio met veel afzetpotentieel."

"Dat is ook nodig in onze strategie om België - en vooral Brussel, waar veel belangrijke internationale instellingen zijn gevestigd - volop te profileren als de fintech toegangspoort naar Europa. Met name in regtech (regulation technology), biedt de aanwezigheid van de Europese instellingen vele perspectieven. We moeten dus extra inzetten op international marketing.”

 

De meerwaarde van een Belgisch fintech ecosysteem

De Belgische fintechmarkt is niet groot genoeg om versnipperd te blijven en daarom streven we naar meer structurele partnerships.
 

“In België focust B-Hive op domeinen van algemeen belang voor de financiële sector, zoals cyber, big data, API economy en artificiële intelligentie (AI). Wat cyber betreft, beschikken we over veel uitmuntende academici en zeer innovatieve, hoogkwalitatieve technologieën: deze troeven willen we optimaal benutten. Het spreekt voor zich dat ook data analytics, voornamelijk om regulatierapportering te ondersteunen, profiteren van dit enorme potentieel."

"Ook op vlak van AI-learning en fraudedetectie kunnen hier indrukwekkende stappen worden gezet. Samen met de vele jonge bedrijven en start-ups rollen we testcases uit die zowel qua kennisverwerving als economisch meer dan interessant zijn. Ik verwijs ook graag naar de fascinerende en vruchtbare hackatons die we rond deze domeinen regelmatig organiseren voor alle betrokken partijen."

"Ook qua backoffice expertise hebben we hier veel talent en knowhow om van grote betekenis te zijn bij het uitbouwen van een innovatief ecosysteem rond betalingen en kapitaalmarkten.”

 

Hoe  kunnen we dit bereiken?

“We focussen bij B-Hive op drie objectieven: vooreerst willen we starting-, acceleration- en scale-upprocessen optimaal ondersteunen. Vanuit onze internationale expertise bieden we een zeer waardevolle counseling aan. Ook op het vlak van internationale groei beschikken we over heel wat kennis om Belgische bedrijven hierin wegwijs te maken. Andersom is het onze missie om bedrijven naar hier te halen of hier te houden.”

De markt is meer matuur geworden. De kloof tussen banken en verzekeraars, regulators en fintechbedrijven verkleint.

“Ten tweede kunnen we als contactpersoon tussen de verschillende participanten in deze markt (overheden, banken en verzekeraars en fintechs) een belangrijke rol spelen. We helpen de betrokken bedrijven om de juiste fintechstart-up te vinden die hun product en diensten wezenlijk beter maakt. Doordat B-Hive de noden en wensen van alle betrokkenen kent, zijn we een doelgerichte moderator in deze gesprekken."

"Tot slot richten we ons op de marketing van onze lokale fintechspelers. Een betere, duidelijkere, gerichte profilering van onze fintech assets is cruciaal om de positie van België te versterken. Alleen zo benutten we ook de andere troeven, zoals de centrale ligging en de aanwezigheid van onder andere de Europese Commissie en ‘public affairs’ personeel van de meeste internationale banken en verzekeraars.”

 

Een verbeterde algemene perceptie

“Door het zeer innovatieve en gedurfde karakter dachten mensen lange tijd dat fintechbedrijven een soort ‘outlaws’ waren, die lak hadden aan de bestaande orde. Dat klopt natuurlijk niet. B-Hive is nadrukkelijk vragende partij voor een Europees fintechframework, dat de lijnen uitzet waarbinnen dit alles kan groeien. Vertrouwen in cyber is prioritair, vooral voor onze start-ups. Het gaat immers steeds meer om de automatisering van cruciale processen vol vertrouwelijke en bepalende data voor zowel individuen als landen en hele economische systemen."

"Ons trusted fintechprogramma biedt start-ups een volledige aanpak om hun cybermaturiteit te versterken en het ‘due diligence’-proces te vereenvoudigen. Het groeiende vertrouwen, gebaseerd op tests en feiten, gecombineerd met een markt die volwassen wordt, biedt mooie perspectieven.”