Wordt Wallonië het beloofde land voor witte biotechnologie?

“Onze productieprocessen verbruiken te veel grondstoffen. In die optiek bieden groene chemie en witte biotechnologie mooie toekomstperspectieven, meer bepaald voor de ontwikkeling van ambitieuze innovatieprojecten. Witte biotechnologie staat voor processen die levende materie aanwenden om met een lagere milieu-impact producten voor industrieel gebruik te produceren. Micro-organismen gebruiken om nieuwe materialen te genereren, metalen recyclen uit afvalwater, nieuwe monomeren produceren op basis van biomassa-afval: stuk voor stuk voorbeelden van de competenties die het onderzoekscentrum Materia Nova ontwikkeld heeft.”

“Ook het Belgische Derbigum past biotechnologie toe. Dit bedrijf, dat in 1932 van start ging als een familiebedrijf voor waterdichting van hellende en platte daken, is gespecialiseerd in duurzame en energiezuinige dakbekleding. Nu investeert Derbigum fors in innoverende producten voor duurzaam bouwen en energiebeheer.”

“Biotechnologie is ook een manier om het transformatieproces van biomassa te verbeteren. Het is mogelijk om er stoffen met een hoge toegevoegde waarde aan te onttrekken voor gebruik in de farmaceutica, voeding, cosmetica, materialen, enz. Bijgevolg richt het Institut Biosciences van de UMONS zich op concepten van evolutie en aanpassing op moleculair en cellulair niveau en van individuen of bevolkingsgroepen. Dat houdt onder andere in dat ze inzicht willen krijgen in de aanpassings- en weerstandsmechanismen van micro-organismen. Gembloux Agro-Bio Tech werkt dan weer aan topexpertise op het vlak van industriële microbiologie en metabolic engineering. Het MiPI-team ontwikkelt nieuwe biotechnologische processen die op termijn bepaalde chemische processen zullen aanvullen. Vanaf 2016 zal er een nieuwe infrastructuur van meer dan 2.000 m2 beschikbaar zijn op de site en zal de aandacht bovendien vooral uitgaan naar de optimalisering van gistingsprocessen.”

Dat zijn niet de enige toepassingen van biotechnologie.

“De afvalsector voert al ruim 30 jaar onderzoek uit. Denken we maar aan Shanks: dat bedrijf beperkt zich niet tot afvalophaling of -verwerking. Die missie vertaalt zich nu in de slogan 'Making more from waste', die het toepast binnen het MINERVE-project. Door alles in het werk te stellen voor een zo uitgebreid mogelijke recycling en elke dag zijn CO2-uitstoot te verminderen, wil Shanks 'het best aangeschreven bedrijf voor afvalrecycling ter wereld' worden.