Herman Meuldermans
Managing Director World Escrow

1. Een innovator koppelt zijn kapitaal aan intellectueel eigendom. Voor de gebruikers is het essentieel dat ze over de kennis kunnen blijven beschikken

 

2. Het verdwijnen van de eigenaar, overnames, veranderende dynamieken en vele andere factoren maken dat intellectueel eigendom continu blootstaat aan erosie.

 

3. Verder moet de kennis via regelmatige updates en onderhoud actueel worden gehouden, zodat ze ook in de toekomst bruikbaar en overdraagbaar blijft.

 

4. Onderzoekers die hun idee nog verder op punt moeten stellen en aftoetsen, kunnen dat toch al best beveiligen. Bij élke deponering gebeurt immers ook een verificatie waarover een rapport wordt opgesteld met o.a. de datum en een beknopte beschrijving van de innovatie. Vanaf dat moment kan men er veilig mee naar buiten komen.

 

5. Omdat alles steeds meer digitaal, op gedeelde platformen en bovendien internationaal plaatsvindt, zal de rol van een ‘trusted third party’ ook in de toekomst verder groeien.