Henk Joos
Managing Director FlandersBio

Lange termijn visie leidt tot resultaten

We plukken vandaag de vruchten van 30 jaar ondersteunend beleid door de Vlaamse regering. In de jaren ’80 heeft die heel snel erkend dat bepaalde Vlaamse wetenschappers wereldleiders waren binnen hun domein. Deze wetenschappers hebben die kennis indertijd kunnen omzetten in nieuwe ondernemingen, zoals bv. Dr. Paul Janssen reeds had gedaan. Dit heeft in de jaren ’90 een tweede golf veroorzaakt. Intussen bevinden we ons in de derde golf en tellen we in Vlaanderen reeds 150 bedrijven die zich focussen op onderzoek en ontwikkeling.

Bijkomend heeft de Vlaamse regering op het juiste moment de visie gehad om die wetenschappelijke excellentie te verankeren en samen te brengen in één instituut: het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie). Dit instituut kreeg de duidelijke opdracht om alle kennis via licentiecontracten of spin-offs te vertalen naar de industrie.

 

Kruisbestuiving creëert nieuwe opportuniteiten

Er is een cluster ontstaan rond biotech en levenswetenschappen waar meer dan 250 bedrijven deel van uitmaken. Het is een netwerkeconomie geworden waarbij bedrijven die aan onderzoek en ontwikkeling doen ondersteund worden door bedrijven met relevante competenties op het vlak van bv. IT, finance, wettelijke ondersteuning,… Onze sector is daardoor een schoolvoorbeeld van een succesvol clusterbeleid dat leidt tot een bloeiende industrie.

De volgende golf van innovatie zal veroorzaakt worden door de kruisbestuiving tussen levenswetenschappen enerzijds en IT, microwetenschappen en 3D-printing anderzijds. Bedrijven zullen dus steeds vaker combinatieplatformen creëren. Vlaanderen bevindt zich hiervoor in een unieke positie door de goede clustering en netwerking, en door de aanwezigheid van instituten zoals het VIB, Imec en iMinds.