• Enzymen zijn een klasse van eiwitten die worden beschouwd als de ‘chemici van de natuur’. Zij sturen er zeer efficiënt alle chemische reacties.

  • De klassieke chemie en de biotech kunnen elkaar via een kruisbestuiving versterken en zo meer opportuniteiten vinden om enzymen in te schakelen in chemische processen.

  • Enzymen kunnen een product aanmaken zonder nevenproducten en zonder de extreme reactiecondities die nodig zijn in de klassieke chemie. Dit maakt hen, samen met het feit dat ze biologisch afbreekbaar zijn, veel milieuvriendelijker.

  • Enzymen worden al lang dagelijks gebruikt voor hun ‘natuurlijke’ activiteit, zoals o.a. het maken van kaas en brood, en in waspoeders voor het ontvlekken van onze kleren.

  • De chemische sector heeft zich hard ingezet op het vinden van nieuwe toepassingsgebieden, zoals de productie van heel zuivere geneesmiddelen. Dankzij de vooruitgang in de biotechnologie kan men nu voor haast iedere reactie een geschikt enzym ontwikkelen.