Biotechnologie is subsidiegevoelig

Bij biotechnologie worden technieken uit de biologische wetenschap ingezet voor tal van praktische doeleinden: medicatie, textiel, chemicaliën, brandstof, voedselverwerking,…. Soms kan het wel tien jaar duren vooraleer een product op de markt komt, omdat er zoveel onderzoek en ontwikkeling nodig is. Subsidies zijn dus cruciaal voor de sector. Zonder steun van de overheid zouden heel wat biotechbedrijfjes hun eerste drie jaar niet overleven.

 

De overheid maakt haar huiswerk grondig

De overheid baseert zich voor haar subsidiepolitiek op het advies van onafhankelijke experts. Die houden een diepgaande wetenschappelijke doorlichting, en sporen de zwakke punten in het project op. Overheidsexperts gaan inhoudelijk veel grondiger te werk dan private investeerders, die eerder het globale businessplan en de bedrijfsstrategie analyseren.  

 

Subsidies stimuleren ook privaat kapitaal

Private investeerders zullen sneller geld in een biotechbedrijf pompen, als ze weten dat de overheid het bedrijf mee ondersteunt. Dat hebben verschillende onafhankelijke studies, onder meer van de Vlerick Business School, uitgewezen. De overheidssubsidies vormen een hefboom voor investeerders. Zij beschouwen het vrijgemaakte geld als een soort ‘kwaliteitslabel’, als een teken dat het bedrijf op de goede weg is. Dankzij het studiewerk van de overheid kunnen ook investeerders makkelijker het kaf van het koren scheiden.