Waarop ligt de focus binnen de biotech in Vlaanderen?

“Op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe medicijnen, maar ook op het ontrafelen van ziektemechanismen, en het vertalen van deze bevindingen naar mogelijke “leads” voor medicijnen. Daarnaast zijn research naar, en ontwikkeling van diagnostische tests van belang; en in domeinen zoals voeding en industrie staan we eveneens sterk. Ten slotte zijn er de onderzoeken en ontwikkelingen op het vlak van landbouwtoepassingen. Wat Vlaanderen ook uniek maakt, is de samenwerking tussen de industrie en kennisinstellingen. Door intellectuele eigendom en kennis vanuit de academische wereld aan bestaande bedrijven te licentiëren, kunnen er reële toepassingen met een toegevoegde waarde voor de maatschappij, maar ook nieuwe startups, gecreëerd worden.”

 

Hoe belangrijk is de sector voor de economische groei van Vlaanderen?

“Voor onze kleine open economie zijn kennisgedreven sectoren met wereldwijde reikwijdte essentieel. Dit naar tewerkstelling en inkomsten toe. De Vlaamse biofarmasector heeft vandaag al 10 miljard euro aan inkomsten contractueel vastgelegd; waarvan al meer dan 2 miljard euro gerealiseerd werd. Daarnaast investeren de farma- en biofarmabedrijven een belangrijk deel van hun middelen in klinische studies. Voor kanker alleen al werd er in België de afgelopen zes jaar jaarlijks 1 miljard euro geïnvesteerd in het uitvoeren van klinische studies. Daarmee staat Vlaanderen wereldwijd aan de top. Het spreekt voor zich dat dit een belangrijke troef is die er mede voor zorgt dat internationale spelers aangetrokken worden.”

 

Investeert de overheid voldoende in de sector?

“De Vlaamse regering heeft er in het verleden al sterk in geïnvesteerd. Terecht, want overheidssteun is onontbeerlijk voor bedrijven en onderzoeksinstellingen, omdat het traject naar nieuwe geneesmiddelen en diagnostische tests lang en risicovol is. Aan de hand van subsidies kunnen projecten dan ook ‘gederiskt’ worden, wat essentieel is om ze naar een volgende fase van groei te brengen. Tot op heden is er 100 tot 150 miljoen euro aan subsidies verleend aan de sector. Hetzelfde bedrag werd ook nog eens ter beschikking gesteld via investeringsbedrijven. In de toekomst willen we met de Vlaamse regering blijven inzetten op de biotechsector. Als de economische toestand het toelaat, kan de steun zelfs verder uitgebreid worden.”