Innovatie

Partners


Marnix Botte, Voorzitter van de Belgian Industrial Research & Developement

Industriële multinationals en R&D

Hoe investeren industriële multinationals in België in onderzoek en ontwikkeling (R&D)? Voorzitter van de Belgian Industrial Research & Developement ((BiR&D) Marnix Botte zet ons op weg.
Dirk Fransaer, Gedelegeerd Bestuurder bij  VITO

De 5 domeinen van technologisch onderzoek

Dirk Fransaer, Gedelegeerd Bestuurder bij  VITO, overloopt de technologische innovaties en uitdagingen op het vlak van chemie, energie, materialen, gezondheid en landgebruik:
Welke uitdagingen stellen zich bij het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen?

De uitdagingen rond innovatie in de farmaceutische sector

De farmaceutische industrie ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen die een duidelijke meerwaarde hebben voor de wijze van behandeling en de levensverwachting van patiënten. Maar welke uitdagingen stellen zich? Tom Aelbrecht, Director Venture and Incubation Center bij Janssen Pharmaceutica, geeft een overzicht.
Lieselotte Geerts, Flanders’ FOOD

Hoe evolueren naar een voedingsfabriek van de toekomst?

Het doel van ‘Food Factory of the Future’ is om voedingsbedrijven te ondersteunen in de transformatie naar voedingsfabrieken van de toekomst. Hierbij maakt men gebruik van fact sheets en een technologiescan. Uitleg door Lieselotte Geerts, Project Manager van Flanders’ FOOD binnen het project.
Synergie in R&D leidde tot octooiaanvraag

Geslaagde synergie tussen een kmo, een universiteit en het Waalse Gewest.

Gedurende 18 maanden bundelden de firma Analis en het lab voor massaspectrometrie van de Université de Liège (GIGA-R) hun expertise voor een R&D-project dat leidde tot een octrooiaanvraag. Het project kreeg de steun van het Waalse Gewest.
Dany Bobrowicz, Manager Innovatiecentrum Provincie Antwerpen

Innovatie is meer dan alleen maar een goed idee hebben

“Bedrijven worden meer en meer geconfronteerd met een toenemende wereldwijde competitie, snelle technologische ontwikkelingen en een gebrek aan grondstoffen. Creativiteit en innovatie bieden hier een antwoord op”, vertelt Dany Bobrowicz, manager van het Innovatiecentrum Provincie Antwerpen.
De meerwaarde van samenwerking via open structuren

De meerwaarde van samenwerking via open structuren

Bedrijven opereren vandaag in een zeer snel veranderende omgeving en staan daardoor voor heel wat uitdagingen. Om op lange termijn resultaten te kunnen blijven boeken, is het voor hen cruciaal om naar oplossingen te zoeken, enerzijds via onderzoek en ontwikkeling, maar anderzijds ook door innovatief te ondernemen. Toon Peeters, Business Support Manager bij Innotek, legt uit.
Waterzuiveringssystemen doen meer en meer dienst als bronnen van energie en grondstoffen

Waterzuivering wordt recyclagefabriek

In Vlaanderen zuivert Aquafin 80 % van het huishoudelijk afvalwater in een van de meer dan 280 zuiveringsinstallaties voor rioolwater. Meer en meer evolueren zowel het eindproduct als het zuiveringsproces zelf naar een bron van energie en grondstoffen.
Drinkwater is schaars; er moet dan ook voorzichtig mee omgegaan worden

Alternatief voor drinkwater

Onlangs lazen we in de media nog waarschuwingen over een dreigende waterblack-out in Vlaanderen. Het waterverbruik is te hoog en doordacht omgaan met drinkwater is dan ook de boodschap.
Universiteiten hebben een cruciale rol in onze kenniseconomie

De universiteit als knooppunt voor regionale innovatie

Onderzoek en innovatie zijn zowel voor Vlaanderen als voor de hele EU belangrijk om zich als kenniseconomie te onderscheiden. Hierbij is er een cruciale rol weggelegd voor universiteiten, omdat ze hooggeschoolde kenniswerkers opleiden én creatieve ideeën ontwikkelen.
Pascal Cools, Algemeen Directeur van Flanders DC

“We moeten ánders innoveren”

Innovatie wordt vaak nog bekeken vanuit een puur technologisch en wetenschappelijk standpunt, maar dat is slechts één van de vele aspecten. Stilaan komt er meer eensgezindheid dat dit niet voldoende is en dat de opvatting rond innovatie moet verbreden. Pascal Cools, Algemeen Directeur van Flanders DC geeft zijn visie.
Peter-Paul van den Berg, Directeur bij Kamp C

“Doorstroom van innovaties naar bouwsector is cruciaal”

Peter-Paul van den Berg, Directeur bij Kamp C, de Vlaamse cleantech-antenne voor de bouwsector, geeft zijn visie op het belang en de noodzaak van innovatie in de bouwsector.

“Industriële IoT biedt nog enorm veel opportuniteiten”

Internet of ThingsIndustriële IoT kan voor veel bedrijven van strategische waarde zijn, maar het is ook enorm complex.

“Industriële IoT biedt nog enorm veel opportuniteiten”

Rondetafelgesprek: “Veel vendors willen vanaf dag één een strategische partner zijn, maar vertrouwen moet je verdienen”

OutsourcingIT-outsourcing zit in de lift, en dat creëert zowel opportuniteiten als uitdagingen. Onze vier experten bespreken de huidige trends en delen hun toekomstvisie.

Rondetafelgesprek: “Veel vendors willen vanaf dag één een strategische partner zijn, maar vertrouwen moet je verdienen”

Unieke samenwerkingsprojecten in West-Vlaanderen

OndersteuningIn West-Vlaanderen bevindt zich een unieke cluster van bedrijven die actief zijn in machinebouw en mechatronica. De POM West-Vlaanderen speelt hierop in met de ‘Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica’.

Unieke samenwerkingsprojecten in West-Vlaanderen

Collaboratief platform helpt bedrijven om maintenance op een efficiënte manier te organiseren

Research Sinds enige tijd kenmerkt de industriële sector in ons land zich door een versnippering van grote bedrijven in kleinere gespecialiseerde firma’s en leveranciers. Voor deze bedrijven met een kleine technische ploeg is het onderhoud van hun machinepark een grote uitdaging.

Collaboratief platform helpt bedrijven om maintenance op een efficiënte manier te organiseren

“De overgang naar industrie 4.0 vereist een stapsgewijze begeleiding”

Internet of Things“Ondernemers en beleidsmakers zijn het eens over de aanzienlijke groeimogelijkheden die de digitalisatie, interconnectedness en nieuwe manufacturingtechnologieën bieden. Industrie 4.0 vat de transformatie die eruit voortvloeit samen.”

“De overgang naar industrie 4.0 vereist een stapsgewijze begeleiding”

Eerst de strategie, dan de technologie

Ondersteuning“Het zijn verwarrende tijden voor de Belgische industrie”, zegt onderzoeker Wim Coreynen. “De crisis ligt achter ons, maar nog steeds voelen bedrijven zich gedwongen om te herstructureren.”

Eerst de strategie, dan de technologie